Close
Az első lépés

Az első lépés

Minden függőség elleni harcban a legfontosabb, hogy az ember ne egyedül küzdjön, mert sajnos a függőség a legtöbbször erősebb az emberi akaratnál. Hívő emberként meggyőződésem, hogy a legnagyobb segítséget Isten biztosítja számunkra ebben a harcban.

Egy keresztény számára mindig fontos, hogy az Istennel való kapcsolata rendezett legyen. Folyamatosan önvizsgálatot kell tartanunk, hogy van-e bármi olyan az életünkben, ami megrontotta ezt a kapcsolatot. A Biblia egyik alaptanítása, hogy a bűn elválaszt minket Istentől. Ez nem azért van, mert Isten nem szereti a bűnös embert. Azért van így, mert Isten szent, és nem engedhet be a jelenlétébe semmit, ami ezt beszennyezné. Ezért fontos megtisztulni és megszentelődni, ha szeretnénk Istennel közeli, személyes kapcsolatba kerülni.

Arról már beszéltünk, hogy a pornónézés, önkielégítés miért számít bűnnek. (link itt) Ha azért vagy itt, mert pornót néztél, de szeretnél ezzel a cselekedeteddel gyökeresen szakítani, akkor van számodra egy nagyszerű hírem.

Mégpedig az, hogy Jézus Krisztus személyén keresztül ez lehetséges.

Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a Megváltó?

A bibliai világnézet szerint minden bűnnek halál a következménye, és ezt valakinek meg kell fizetnie. Amikor az ószövetségben valaki nem tudott fizetni, akkor lépett a képbe a „megváltó rokon”, aki kiválthatta az adósságot.

Jézus éppen ezt tette a golgotai kereszten érted és értem. A bűneink miatt adósságba kerültünk, de Jézus ezeket a bűnöket magára vette és meghalt helyettünk azért, hogy nekünk ne kelljen az örök halálra, a pokolra jutnunk.

Pedig Jézus nem követett el bűnt, nem önkielégített, nem nézett pornót se, mégis kifizette az árát a mi cselekedeteinknek. Amikor Isten elfogadta Jézusnak ezt az áldozatát, az emberiség története során Jézus egyedüliként feltámadt a halálból és ma is él.

Erről így ír a Biblia: Valamennyi próféta bizonyságot tesz arról, hogy mindazok, akik hisznek benne, bűnbocsánatot nyernek a neve által…” (Apcs 10:43)

Pál apostol ezt még egy kicsit jobban kifejti: „Mert nincs különbség köztük: hiszen mindannyian követtek el bűnt, meg vannak fosztva az Isten dicsőségétől, és ingyen, az Ő kegyelméből válnak igazakká a váltságdíj által, amely Krisztus Jézusban van; akit az Isten tett ki közszemlére engesztelésül – amely az ő vérébe vetett hit által működik -, hogy bemutassa igazságosságát a korábban elkövetett bűnök elengedése által.” (Róm 3:23-25)

Ha ezt elfogadjuk, és hiszünk Jézusban, mint Megváltóban, akkor jöhet az a bizonyos első lépés a pornófüggőséggel, önkielégítéssel való szakítás folyamatában.

Megtérés és újjászületés

Amikor megérint minket Isten, és elfogadjuk, hogy Jézus valóban értünk és helyettünk halt meg, akkor a megtérés a következő, amit tennünk kell.

A megtérésnek ezek a lépcsői:

  • bűnbánat, ami egy megszomorodás a bűn miatt (nem egy szimpla emberi szomorúság, hanem Isten Igéjén alapul)
  • megalázkodás Isten előtt: elismerjük, hogy bűnösök vagyunk
  • elfogadjuk, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozata személyesen értünk történt meg és kérjük az ő segítségét
  • őszintén elismerjük, hogy bűnöket követtünk el
  • elszakadás a bűnös cselekedetektől és életmódtól, a bűnök elhagyása, Jézus Krisztus követése.

Az ember a megtéréskor eldönti, hogy szakít az Isten elleni lázadással, átadja az életét Istennek és akkor egy természetfeletti folyamat megy végre az ember legbelsőbb részében, a szellemében. Ez az újjászületés folyamatának a kezdete.

Ha még sosem mondtad el ezt a megtérő imát, és most szeretnéd, vagy már elmondtad, de úgy gondolod, megszakadt Istennel a kapcsolatod, akkor ezen a linken megtalálod, hogyan szólíthatod meg Istent.

A hittel kimondott szavakat ezután életmódbeli változások kell, hogy kövessék (abba kell hagynunk a bűnös cselekedeteket) és a hétköznapok során is úgy kell élnünk, ami összhangban áll Isten tökéletes akaratával.

Ehhez viszont sokszor az kell, hogy olyan emberektől kapjon az ember segítséget, akik maguk is átélték ezt, és ténylegesen megtértek.

Gyere ki a fényre!

A bűnöknek van egy olyan jellemzője, hogy addig a legerősebbek, amíg el vannak rejtve. Forradalmi változásokat érhetsz el, ha imában őszintén bevallod Istennek egy másik (tapasztalt) hívő ember előtt, hogy mit tettél. Attól a pillanattól kezdve, hogy az ember mások előtt is vállalja a tetteit, tulajdonképpen már nyílegyenesen a győzelem felé vezető úton halad.

Ne  engedd, hogy a szégyen visszatartson.

Hidd el, hogy nem te vagy az egyetlen, aki ezzel a problémával küzd. Egy 2018-as kutatásban a megkérdezettek közül a férfiak 91,5%-a, míg a nők 60,2%-a nézett pornót az azt megelőző hónapban.

Azok az ifjúsági lelkészek, akik keresztények közösségekben foglalkoznak fiatalokkal, megerősítik, hogy hívő emberek között is nagyon elterjedt a probléma (lányok és fiúk között egyaránt). A pornónézéssel kapcsolatban még a nem-keresztény kutatók is megállapították, hogy milyen nehéz „magányos farkasként” küzdeni vele, amiről itt tudsz többet olvasni.

A Biblia nagyon egyértelműen fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy miért kell szakítani a titkos élettel: „Isten világosság, és egyáltalán nincs Benne sötétség. Ha azt állítjuk, hogy bensőséges kapcsolatunk van Vele, de sötétségben élünk, akkor hazudunk, és nem igazságosan cselekszünk. De ha a világosságban élünk, ahogy Ő a világosságban van, akkor bensőséges kapcsolatban vagyunk egymással, és Jézusnak, a Messiásnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt állítjuk, hogy nincs bűnünk, becsapjuk magunkat, és nincs bennünk igazság. Ha bevalljuk bűneinket, Ő hűséges és igazságos, hogy megbocsássa nekünk a bűnöket, és megtisztítson minket minden igazságtalanságtól. (1 János 1:5-9) 

Már ebben a részben is kiemeli János apostol, hogy a világosságban való járás következménye nem csak az, hogy Istennel rendeződik a viszonyunk, hanem az emberi kapcsolatokban is helyreáll a bizalom és intimitás. A teljes szabaduláshoz tehát szükséges lépés az is, hogy a „dolog” ne csak közted és Isten között legyen „lerendezve egy imában”, hanem ahogy Jakab apostol is írja: „Valljátok meg egymásnak vétkeiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok!”és ő rögtön meg is indokolja, miért: „Nagyon hatékony az igaz ember erőteljes könyörgése.” (Jak 5:16)

Fontos, hogy a bűnvallás során végbe menjen a valóságos megtérés, hogy tényleg el tudjál szakadni a bűntől. Ne arról szóljon a sorsod, hogy az örökkévalóságig újra és újra elkövesd a bűnt, hanem legyél szabad a pornófüggőségtől.

Hogyan tovább?

A harc azonban nem áll meg itt. Véleményem szerint sokan elkövetik azt a hibát, hogy imádkoznak, majd azt várják, hogy a pornónézésre való vágy egy gombnyomásra eltűnik az életükből. Persze vannak ilyen beszámolók is (hiszen csodák ma is vannak), de a többségnek fontos tartósan felhúzni a védelmi vonalakat, hogy ne történjen visszalépés. Ez pedig sok esetben életmódbeli változással kell járjon.

Hamarosan jönnek még további írások arról, hogyan tudod folytatni a harcot a pornóval szemben, de addig is mindenképp tanácsolom, hogy keress meg a helyi gyülekezetedben egy olyan érett személyt, aki hiteles keresztény számodra, aki felé van bizalmad és kérj tőle segítséget.

Nem kell egyedül megharcolnod ezt!

Arrivera – Sikerülni fog!

A bibliai idézetek a Szent Pál Akadémia fordításai.

Ha érdekel, hogy mit mond a Biblia arról, hogy bűn-e a pornónézés és az önkielégítés, mindenképp olvasd el ezt a bejegyzést, amiben összegyűjtöttem az erre vonatkozó részeket.