Close
Levél azoknak, akik feladnák

Levél azoknak, akik feladnák

Úgy érzed, csalódást okoztál embereknek, Istennek, azt hiszed nem vagy elég jó, elég szép…. Azt mondod, neked ez nem megy. Úgy érzed, senki nem szeret és nem is fog. Gyűlölöd magadat azért, aki vagy… Amit tettél. Azt mondod, nem bírod tovább.

Látom a szívedet, amit ebben a megtört állapotban elém hozol. Tudom, hogy fáj. Engem levetkőztettek, kigúnyoltak, azzal, hogy én vagyok a legcsúfabb az emberek közt. Te nem vagy az. Meghaltam azért, hogy te ne így lásd magadat. Én formáltalak és alkottalak meg ilyennek. Az én alkotásom vagy. Hordozod az én jelenlétemet, a nevemet és ragyogni fogsz.

Én akartam, hogy te legyél. Elterveztelek. Megalkottalak anyád méhében.

Akartam, hogy megszüless. Akartam, hogy élj.

Meghaltam azért, hogy te újjá lehessél. Egy új ember. Még ha most azért is sírsz, mert a régi éned rosszat tett… én megbocsátok. Azt mondod, ez már sokadik… De én nem számolom. Már nem csak abban az időben és térben mozgok, amiben te. Amikor azt mondtam Péternek, hogy 70×7-szer, azt nem csak neki mondtam. Én is e szerint cselekszem. Sőt. Az én kegyelmem minden reggel megújul.

Kincs vagy a szememben. Értékes. Ne félj. Szeretlek.

Látom, hogy összetörtél. Én a kezembe veszem a szívedet és meggyógyítalak. Akkor is, ha most még úgy érzed, ez nem lehetséges. Hogy már minden esélyedet eljátszottad. Nem engedem, hogy feladd. Nem engedem, hogy eldobd magadtól az életedet. Az nem a tiéd. Az enyém. A véremmel, az életemmel fizettem érted. Szeretlek.

Látom, büntetni akarod magadat. Ne tedd. Én elhordoztam már a büntetésedet. Helyetted. Ne mondd azt, hogy nincs értelme így élni. Annyi jó tervem van veled kapcsolatban. Olyan jó dolgok, amiket most még el sem tudsz képzelni.

Ne hasonlítgasd magad ahhoz, ahol az a másik tart. Rajta is dolgozom még. Neki is van olyan, ami még hiányzik. Lehet, te nem látod, de hidd el, én tudom. Ismerem mindenkinek a szívét.

Azt mondod, nem tudsz hinni. De hát nekem mondod ezt most sírva. Ez már hit. Kicsi. Mint a legkisebb mag. De ezzel már tudok dolgozni. Segítségére leszek a hitetlenségednek.

Ne kérdezd, meg akarlak e tisztítani. Már megmondtam. Akarom, hogy megtisztulj.

Nem vagyok személyválogató. Szeretlek. Téged is. Úgy ahogy most vagy, add oda nekem a szívedet. Drágább ez nekem a világ minden kincsénél. Nekem nem kell semmi más. Csak te. Téged kértelek. Mert szeretlek.

Azt mondod, neked ez nem megy. Ne hidd el. Tarts ki ezen az úton. Maradj velem. És meglátod, mit is jelent az, hogy én tényleg jó vagyok.

Nem ígértem olyat, hogy nem lesznek viharok az úton. De ha árvízen is kell átmenned, én veled vagyok. Nem fog elborítani és elragadni a mélységbe a hullám. Én kihúzlak és megtanítalak vízen járni, ahogy Pétert. Ha a világ fel is gyullad körülötted, nem engedem, hogy a láng megperzseljen. Ahogy őket hármójukat, téged is megszabadítalak a pusztító lángok közül.

Befogom az oroszlán száját. Ha rád támadnak az úton, pajzsod leszek. Atombunkered. Ha meg is sebesülsz, kimosom a sebeidet, lefertőtlenítem, hogy a keserűség miatt ne gennyesedjen el. Bekötözöm, hogy meggyógyulj.

Örülök, hogy mellettem és velem harcolsz. Légy bátor. Légy erős. Ne félj. Szeretlek. Nem vagy egyedül.

Azt mondod, nem tudod, mi a valóság és mi csak fantázia. A Szellememet adtam beléd, hogy segítsen neked és támogasson. Ő megmutatja. Elvezet a valóságra, segít megkülönböztetni, mi az igazi – amit és akit én adtam a szívedbe, és mi csak egy fantázia.

Tartsd meg az én beszédemet. Az a valóság. Őrizd meg a szívedben és hagyd, hogy cselekedjen.

Ne akadj ki, ha szerinted sokáig tart. Szeretek alapos munkát végezni. Akarom, hogy nagy fa legyen abból a bizonyos kis magból és sok szép és jó gyümölcsöt teremjél. Ehhez gazolnunk is kell. Trágyázni és kapálni. Ez kemény meló. De hidd el, megérsz ennyit. Én már látom a végét. Azt, amit adni akarok neked. Egy kívánatos, szuper jövőt.

Azt mondod, nem tudod, mi lesz most. De hát megmondtam, ne legyél nyugtalan, ne félj. Csak én bennem higgy. Tudom, hogy rossz híreket hallasz. Járványok. Háborúk. Lehetőség egy újabb nagy háborúra. Félsz, hogy nem lesz mit enni. Ne feledd, én vagyok az, aki felöltöztetem a virágokat a mezőn és megetetem a madarakat.

Hogy ne gondoskodnék akkor rólad is? Hiszen szeretlek.

Látom, már apadnak a könnyeid…. Érzed, ahogy a békességem körülölel? Burkolózz bele ebbe, mint egy takaróba. Kapaszkodj belém, mint az a nő a tömegben. Ne engedj el, mert én sem engedlek el soha. Nem tudsz előlem elmenekülni. Utánad fogok menni. Mindig.

Fontos vagy nekem.

Gyere velem. Kövess engem. Együtt jó lesz. Tarts ki. Bízz bennem.

Szeretlek,

Megváltód, Názáreti Jézus Krisztus


Ez egy igazi szerelmes levél, amit én kaptam egy eléggé kétségbeesett pillanatomban attól, akit az én szívem a legjobban szeret. Aki ismer és még messziről is érti a gondolataimat. Aki tudja merre járok, mikor fekszem. Mikor még ki sem tudom mondani, ami a szívemben van, ő már jól érti.

Bár az ember nem szereti publikálni a szerelmes leveleit, én legalábbis most úgy érzem, levetkőztetem vele a lelkemet, de úgy voltam vele, talán neked is segít ez most.

Ha úgy érzed, neked ilyet biztos nem írna Jézus, akkor engedd meg, hogy bebizonyítsam, tévedsz. Már megírta. És ne felejtsd el. Keresztényként abban hiszünk, hogy a Biblia az igaz. Nem az, amit érzünk.

Bizonyíték, hogy a testté lett Ige neked is megírta ezt a levelet

Zsolt 51: 19 Isten előtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bűnbánó szívet, oh Isten, nem veted te meg!

Ézs 53: 2-3 Nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem volt ábrázata kívánatos! Utált és az emberektől elhagyott volt.

Zsolt 22:7 De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép utálata.

Jób 10:8 Kezeid formáltak engem és készítettek engem.

Ézs 60:5 Akkor meglátod és ragyogsz örömtől.

Zak 9: 16 És megsegíti őket az Úr, az ő Istenük ama napon, mint az ő népének nyáját, és mint korona-kövek ragyognak az ő földén.

Csel 9: 15 Ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet.

Róm 8: 29-30 Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta; és akiket elhívott, azokat meg is igazította; akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

Zsolt 139:13 Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.

2Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden.

Mt 18:21-22 Hozzámenvén Péter, monda: Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenszer hétszer is.

Jer 3:22-23 Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk; mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága! Minden reggel meg-megújul; nagy a te hűséged!

Ézs 43:4 Kedves vagy az én szemeimben, becses vagy és én szeretlek.

Ézsaiás 19:14-16 És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! Hát elfeledkezhetik-e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem. Íme, az én markaimba metszettelek fel téged.

1 Péter 1:18-19 Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből; Hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén.

Ézs 53:5 És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.

1Kor 2:9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek.

Gal 5:26 Ne legyünk egymásra irigykedők.

Jer 17:10 Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom.

Luk 13:19 Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember megvesz, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.

Mát 9:24 A gyermek atyja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással monda: Hiszek Uram! Légy segítségül az én hitetlenségemnek.

Mát 8:3 És kinyújtván kezét, megillete őt Jézus, mondván: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága.

Csel 10:34 Bizony látom, hogy nem személyválogató az Isten;

1 Sám 16:7 Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

5 Móz 4:29 De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt.

1Kor:6:20 Mert áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi.

Jn 14:6 Mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanem csak én általam.

Ézs 55:8 Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útjaitok az én útjaim, így szól az Úr!

Mk 10:18 Senki sem jó, csak egy, az Isten.

Zsolt 27:13 Bizony hiszem, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földén!

Mt 7: 24-25 Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.

Ézs 43:1-3 Így szól az Úr, a te Teremtőd, és a te alkotód: Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy! Mikor vízen mégy át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok el nem borítnak, ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izráelnek Szentje, a te megtartód.

Zsolt 18:31 Pajzsa ő mindazoknak, akik bíznak benne.

Zsolt 59:18 Én erősségem! Te néked éneklek, mert Isten az én váram: ő az én kegyelmes Istenem!

Ézs 1:6 Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak.+ Ézs 30:26 Ama napon, amelyen az Úr beköti népe romlását, és vereségének sebét meggyógyítja!

Zsid 12:15 Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon; nehogy a keserűségnek bármely gyökere, fölnevekedvén, megzavarjon, és ez által sokan megfertőztettessenek.

Józs 1:9 Légy bátor és erős. Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.

János 14:18 Nem hagylak titeket árvákul; eljövök ti hozzátok.

Ez 36:27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

János 16:13 De mikor eljön amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. 

Zsolt 119:8 A te rendeléseidet megőrzöm; soha ne hagyj el engem!

János 17:17 A te igéd igazság.

Ézs 55:11 Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldtem.

Luk 13:8 Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg köröskörül megkapálom és megtrágyázom.

Jer 29:11 Mert én tudom az én gondolatimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek.

János 14:1 Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem.

Máté 24:6-7 Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenni. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lesznek éhségek és járványok, és földindulások mindenfelé.

Mát 6:30 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vettetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább titeket, ti kicsinyhitűek?

Máté 6:26 Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-e azoknál?

Jelenések 21:4 És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé; sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé

Ézs 26:3 Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;

Zsolt 139:5 Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.

Zsid 13:5 Mert Ő mondta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled;

Mát 18: 11-12 Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül elveszik: vajon a kilencvenkilencet nem hagyja-e ott, és a hegyekre menvén, nem keresi-e azt, amelyik elveszett?

Zsolt 139:7-10 Hová menjek a te lelked elől és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy, ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék: Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.