Close
Mit mond a Biblia? Bűn pornót nézni?

Mit mond a Biblia? Bűn pornót nézni?

Ez a poszt abból indul ki, amiben teljes szívből hiszek, hogy a Biblia Isten beszéde és az elejétől a végéig igaz. Röviden szó lesz arról, hogy Isten miért nem bírja a bűnt és a bejegyzés végén listában összegyűjtöttem, mit mond Isten a pornófogyasztásról.

Az egyik legfontosabb dolog, amit szeretnék az elején leszögezni, hogy minden ember bűnös. Mindenkinek szüksége van Jézus Krisztus megváltására. Annak, aki lop, aki hazudik, aki bálványt imád, aki fösvény, aki nem tiszteli apját vagy anyját, megcsalja a házastársát, vagy aki pornót néz.

Ebből a szempontból senki sem jobb a másiknál, se aki írja, se aki olvassa ezeket a szavakat. Se az az ember, aki nagyon ki lenne akadva, ha megtudná, hogy küzdesz a pornóval.

A bűn egy objektív, szellemi realitás, amely akkor is létezik, jelen van, ha nincsen semmiféle emberi vagy természeti törvény, amely ki tudná mutatni. Nincs elég hely itt most arra, hogy a „bűn” fogalmát teológiailag kitárgyaljunk, meg hát vannak erre nálam alkalmasabb emberek is. (Ha érdekel részletesebben, kattints ide.)

Ha valaki meggyilkol valakit (6. parancsolat – Ne ölj.) azt a legtöbben bűnnek tartják, mert láthatóan belehalt valaki. A 7. parancsolat megítélése (Ne törj házasságot) már relativizálva van a kultúránkban, mert a következmények nem ennyire azonnaliak, nem ennyire nyilvánvalóak.

A legtöbb ember a pornónézést, az önkielégítést sem tartja rossznak. És rengetegen néznek pornót vagy önkielégítenek. Lányok is.

Ezen a blogon már sokat írtam arról, hogy a pornó, az önkielégítés milyen károkat okoz emberek életében, házasságában. Isten ezért mondja, hogy ne csináld.

Mert kárt okoz neked és másoknak is.

De ha ezeket a következményeket nem is lehetne tudományosan megállapítani, Isten Igéje alapján akkor is el kéne fogadnunk, hogy bűn (lásd a poszt végén a listát).

Amikor az ember eldönti, hogy hisz Istenben, hisz Jézus Krisztus engesztelő áldozatában és átadja az életét Istennek, akkor ez az életmódjában is meg kell jelenjen. Olvassa a Bibliát, hallgatja Isten Igéjét az istentiszteleteken és amikor szembesül azzal, hogy amit csinált, az Isten szerint bűn, akkor „megtér” a bűnből, azaz megbánja, elfordul és abbahagyja azt a tevékenységet.

Ez nem mindig könnyű. Mármint abbahagyni.

De egy keresztény attól keresztény, hogy törekszik, küzd és segítséget kér.

Pornó vagy paráznaság?

A magyar fordításokban nem igazán találkozunk a pornó kifejezéssel, pedig amúgy a görög „porneia” szó 25 alkalommal is szerepel az Újszövetségben (ezt általában így fordítják: tisztátalanság, vérfertőzés, különböző szexuális cselekedetek, állatokkal való közösülés, homoszexuális és leszbikus tevékenység, pedofília). Köze tehát van a kettőnek egymáshoz, de nem teljesen ugyanazt takarja az ógörög és a magyar szó.

Magyarul leginkább a paráznaság/tisztátalanság szavakkal találkozhatsz a témában, amik viszont már tuti ismerősek. Ehhez viszont nem kapcsolódik konkrét fogalommagyarázat, hogy pontosan mit ért alatta a Biblia. Ezt nekünk kell kikutatni. Viszont ha a következő bibliai részeket abból a szemszögből nézed, hogy vajon van-e közük a pornóhoz, akkor ha őszinte vagy magaddal, látni fogod, hogy igen.

Mielőtt rátérek a lényegre, még egy fontos, amolyan zárójeles megjegyzés, amit fontosnak tartok tisztázni. A paráznaság nem egyenlő a szexszel. A szex nagyon klassz dolog, Isten adta, hogy megfelelő körülmények között élve vele (házasságban házastársak között) öröm és áldás forrása legyen. A paráznaság a szex illegális használata, ugyanúgy mint a pornó.

A lista

Azért gyűjtöttem össze azokat a bibliai részeket, amik ezzel a témával foglalkoznak, mert ez segíteni fog neked abban, hogy Isten szemével lásd a pornográfiát. A mi lelkiismeretünk nem mindig megbízható, nem mindig jelez jól. De ha szembesítjük Isten igéjével, akkor fel fog éledni és fog segíteni neked a szabadság felé vezető úton.

Lányok, ne zavarjon, hogy pár versben a férfi szerzők nőkre vonatkozóan beszélnek. Ezek az igék ugyanúgy ránk is vonatkoznak, sőt azonos neműek közötti viszonyokra is.

Légyszi, ne baltaként használd ezt a listát. Se magaddal, se mással szemben. Isten igéjét ugyanis lehet arra is használni, hogy valakit agyonverjünk. (A törvény betűje öl– mondja Pál apostol is.)

De ha úgy fogod fel, hogy ezeket az a Mindenható Isten mondta, aki szeret téged, a számára legfontosabbat, a Fiát feláldozta azért, hogy neked jó sorsod legyen, akkor szívből remélem, megérzed ezek mögött a szavak mögött az Ő szeretetét. Mert azt szeretné, hogy szabad legyél.

Olvasd ezeket, gondolkodj rajtuk, kérdezd meg Istent, hogyan vonatkoznak a te életedre és hogyan tudod megvalósítani az életedben.

Titkos cselekedetek az éjszakában

II. Mózes 20,14 Ne paráználkodjál. (eredetiben Ne törj házasságot!) amit Jézus ezzel egészített ki: Máté 5,28 Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki azért néz egy nőt, mert megkívánta, már házasságtörést követett el vele a szívében.

Jób 31,1; 7-12 Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem… Ha az én lépésem letért az útról és az én lelkem követte szemeimet, vagy kezeimhez szenny tapadt: hadd vessek én és más egye meg, és tépjék ki az én maradékaimat gyökerestől! Ha az én szívem asszony után bomlott, és leselkedtem az én felebarátomnak ajtaján: Az én feleségem másnak őröljön, és mások hajoljanak rája. Mert gyalázatosság volna ez, és bírák elé tartozó bűn. Mert tűz volna ez, amely pokolig emésztene, és minden jövedelmemet tövestől kiirtaná.

Róm 13:12-14 Előrehaladt az éjszaka, közeledik a nappal. Vetkőzzük hát le a sötétség tetteit, és öltsük magunkra a világosság fegyvereit! Ahogyan nappal szoktunk, illendő módon járjunk-keljünk, nem tivornyázásokban és részegeskedésben, nem paráználkodásban és erkölcstelenségekben, nem viszálykodásban és irigységben – hanem öltsétek magatokra az Urat, Jézus Krisztust, és ne szolgáljátok ki a test szándékát kívánságaitok szerint!

2Kor 4:1-2 Ezért hát, minthogy ilyen szolgálatunk van, amilyen kegyelmet kaptunk, nem csüggedünk el – hanem megtagadjuk a szégyenletes, titokban tartott dolgokat; és nem követünk álnokságot, nem is hamisítjuk meg az Isten Igéjét, hanem a valóság leleplezésével ajánljuk magunkat valamennyi ember lelkiismeretének Isten színe előtt.

Az emberi test rossz használata

1Kor 6:12-14 Mindent szabad nekem, de nem minden használ. Mindent szabad nekem, csak ne kerüljek semminek az igájába (függőségébe)! A táplálék a gyomorért van, a gyomor pedig a táplálékért, ám az Isten ezt is, azt is meg fogja semmisíteni. A test viszont nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért – az Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani.

Gal 5:19 A testi természet cselekedetei pedig láthatóak: vagyis a házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, erkölcstelenség…, amelyekről előre mondom nektek, ahogy már eddig is mondtam, hogy akik ilyesmiket tesznek, Isten királyságát nem fogják örökölni.

Jel 16:15 Boldog, aki éber marad, és őrzi ruháját, nehogy ruhátlanul járjon, és meglássák szemérmét!

1Kor 6:9-11 Vagy nem tudjátok, hogy egyetlen jogtipró sem örökölheti Isten királyságát? Ne tévelyegjetek: sem paráznák, sem házasságtörők, sem transzvesztiták, sem homoszexuálisok… nem fogják örökül venni Isten királyságát. Bár egyesek ilyenek voltak – de megmostak, megszenteltek benneteket, mi több, igazakká is váltatok az Úr Jézus Krisztus nevében és a mi Istenünk Szelleme révén.

1Kor 6:15-20 Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus testrészei? Akkor hát a Krisztus testrészei egy parázna nő testrészeivé legyenek?! Isten őrizz! Talán nem tudjátok, hogy aki egy parázna nőhöz tapad, egy testté válik azzal? Mert úgy mondja: „Ők ketten egy testté lesznek.” Aki azonban az Úrhoz ragaszkodik, egy Szellem vele. Meneküljetek a paráznaság elől! Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül marad a testén, de aki paráznaságot követ el, saját teste ellen követ el bűnt. Talán nem tudjátok, hogy a testetek, amelyet Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szent Szellem temploma, így tehát nem a magatokéi vagytok? Mert áron lettetek megvéve: dicsérjétek tehát az Istent a testetekkel is!

Ef 5:3-12 Paráznaság pedig, bármiféle tisztátalanság vagy nyerészkedés még csak szóba se kerüljön köztetek, ahogy az szentekhez illik; … se obszcenitás… Mert miközben ilyesmiken jár az eszetek, tudjátok meg, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak … nincs öröksége a Krisztus és Isten királyságában. … Ne vegyetek tehát részt ezekben! Hiszen valamikor sötétség voltatok, de most világosság vagytok az Úrban: a világosság gyermekeiként éljetek – a világosság gyümölcse ugyanis teljes jóságban, igazságosságban és valóságban terem -, fontoljátok meg, mi az, ami tetszik az Úrnak, és ne vállaljatok részt a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat! Mert mindarról, ami titokban történik általuk, szégyenletes még beszélni is,

Zsid 13:4 A házasságkötés minden szempontból méltó a tiszteletre, a házasélet pedig legyen tiszta, mert a paráznákat és a házasságtörőket ítélettel fogja sújtani az Isten!

Kol 3:5-8 Adjátok halálra tehát tagjaitokat, amelyek földiek: a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz hajlamot… amelyek miatt jön az Isten haragja az engedetlenség fiaira. Egykor ti is ezeket követtétek, mikor ezekben éltetek, most azonban hagyjátok el mindezt…!

1Ján 3:4-6 Mindenki, aki bűnt követ el, törvénytelenséget követ el – a bűn: a törvénytelenség. És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy elvegye a bűneinket; Őbenne pedig nincsen bűn. Senki, aki Őbenne marad, nem él bűnben; senki, aki bűnben él, nem látta és nem ismerte meg Őt.

Erősebb a vágy?

1Ján 2:16 Hiszen minden, ami a világban van – a test kívánsága, a szem kívánsága, és a testi élet önhittsége –, a világból származik, és nem az Atyától.

Jak 1:14-15 Mindenki saját vágyainak vonzása és csábítása miatt kerül kísértésbe. Aztán a vágy megfogan, és világra hozza a bűnt; mikor pedig a bűn felnő, halált szül.

1Pét 2:11 Szeretteim, mint jövevényeket és vándorokat kérlek titeket, őrizkedjetek a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen hadakoznak;

1Kor 10:13 Emberi mértéket meghaladó kísértés még nem ért benneteket: hűséges ugyanis az Isten, aki nem hagy benneteket erőtökön fölül kísértést szenvedni, hanem a kísértéssel együtt előkészíti majd a kivezető utat is, hogy képesek legyetek azt elviselni.

2Tim 2:22 A fiatalokra jellemző vágyak elől menekülj! Inkább kövesd az igazságosságot, a hitet, a szeretetet és a békét azokkal együtt, akik az Urat hívják segítségül tiszta szívből.

Zsoltárok 119,9-10 Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által? Teljes szívből kerestelek téged: ne engedj eltévedeznem a te parancsolataidtól!

Zsoltárok 119,37 Fordítsd el az én szemeimet, hogy ne lássanak hiábavalóságot; a te utadon éltess engemet.

Ezékiel 18:30-32 Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétketeket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket; … Térjetek meg azért és éljetek!

2Kor 7:1 Miután tehát ilyen ígéreteket kaptunk, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, és tegyük tökéletessé a megszentelődésünket Isten félelmében!

Fil 4:8 Egyébként, testvéreim, ami csak igaz, ami csak tiszteletre méltó, ami csak igazságos, ami csak tiszta, ami csak kedves, ami csak jó hírű, ha valami erény és dicséretre méltó dolog, azon gondolkodjatok! Amit meg is tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok tőlem, azt cselekedjétek: és a békesség Istene veletek lesz.

Ha úgy érzed, szükséged van arra, hogy ezt a területet rendezd Istennel, mindenképp ajánlom, hogy olvasd el ezt a bejegyzést, ahol leírom, hogyan tudod ezt megtenni.

Készült egy új bejegyzés azóta, ami a pornó és a fantáziálás nélüli önkielégítésről szól:


Az Ószövetségből vett idézetek Károli Gáspár, az Újszövetségből valók pedig a Szent Pál Akadémia fordításai

Tudsz olyan bibliai verset, ami szerinted kimaradt a felsorolásból? Küldd el nekem üzenetben és kibővítem a listát. Köszi.

Ezt a dalt pedig bátorításként küldöm neked: